Perbankan Islam juga dikenali sebagai Perbankan Patuh Syariah, diatur oleh salah satu Majlis Penasihat Syariah (SAC) pembiayaan Islam tertinggi Bank Negara, Malaysia. Majlis syariah ini terutamanya memastikan bahawa semua pinjaman peribadi Islam yang diberikan di Malaysia mengikuti prinsip Syariah yang ketat dan bebas dari amalan berikut:

Haram: Segala urusan yang melibatkan perzinaan, perjudian, khamr dan banyak lagi

Riba: Amalan mengenakan kadar faedah yang besar.

Gharar: Perniagaan di mana penjualannya kelihatan skeptikal dan berisiko.

Zulm: amalan yang tidak adil dan kejam akhirnya merosakkan orang lain.

Bagaimana perbankan Islam berfungsi?

Tidak seperti perbankan arus perdana, pinjaman peribadi Islam tidak menawarkan wang kepada peminjam. Bank Islam membeli aset atau komoditi tertentu dan menjualnya dengan keuntungan demi pembiayaan.

Pinjaman Islam berfungsi dengan cara pembelian dan penjualan semula komoditi sebenar berlaku dengan mematuhi Syariah atau dengan kata lain, dapat diterima secara Islamik. Bank Islam tidak dibenarkan menjana wang dari wang id dan melakukan riba / kepentingan tinggi.

Adakah Pinjaman Peribadi Islam benar-benar bebas dari Kadar Faedah?

Perbezaan utama antara cara kerja perbankan konvensional dan perbankan Islam terletak pada cara mereka memperoleh keuntungan. Sekarang anda mungkin berfikir bank-bank Islam memberikan pinjaman yang mengrugikan dan tidak menghasilkan keuntungan sedikit pun. Ini tidak benar kerana mereka pasti mendapat keuntungan.

Jadi inilah masalahnya, bank konvensional menjana wang melalui kadar faedah yang mereka kenakan atas setiap peminjam. Manakala, bank Islam membeli komoditi atas nama peminjam, menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan. Keuntungannya pula setara dengan kadar faedah kerana faedah tidak dibenarkan dalam Islam.

Manfaat perbankan Islam termasuk yuran / denda pembayaran lewat, jumlah yang perlu dibayar tetap dan anda juga tidak perlu membayar yuran penyelesaian awal.

Anda juga mungkin berminat dengan Pinjaman Peribadi Berpendapatan Rendah topik / halaman seterusnya

Slide Jangkau Kami Konsultasi Percuma Hubungi Kami Sekarang